26.50-56 Räkna med valuta

Fråga A

Klas ska åka på fotbollsresa till England. Han ska ta med sig 150 pund. Valutakursen är 13,50 svenska kr för ett pund. Hur mycket ska han betala i svenska kronor? 

* vid decimaltal avrunda till en decimal


Fyll i ditt svar i rutan och tryck sedan OK för att rätta.